Zatepľovanie fasády je v dnešnej dobe z ekonomických dôvodov štandardom, s hlavným cieľom šetriť náklady na energie. Čoraz väčší dôraz sa pri zatepľovaní kladie na zdravotné a ekologické hľadisko s cieľom šetriť životné prostredie a získať zdravotne nezávadné bývanie. Je niekoľko ekonomických dôvodov, prečo zatepliť fasádu: zvýšenie energetickej efektívnosti a až o 50 percent sa zníži spotreba tepla na vykurovanie a vaše účty po zateplení budú nižšie. Tak isto sa po zateplení fasády zvýši hodnota nehnuteľnosti.
Ďalšími dôvodmi, prečo je správne zatepliť svoj dom sú: ochrana pre šírením požiaru, odstránenie kondenzácie vodných pár v stene, zachovanie priepustnosti pre vodnú paru, predĺženie životnosti obvodového plášťa o 25 rokov, ochrana konštrukcie budovy, zvýšenie životnosti budovy, zamedzenie vzniku korózie v spojoch panelov, odstránenie zatekania do obvodových plášťov a zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcií.

Zdravotné dôvody prečo zatepliť fasádu domu?

Zlepšenie tepelnej pohody v interiéri, zlepšenie akustickej pohody v dome, odstránenie hygienických nedostatkov prejavujúcich sa najmä plesňami, zlepšenie tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty, zlepšenie komfortu bývania a zdravia užívateľov budovy a zníženie emisií oxidu uhličitého.
Z estetických dôvodov, prečo zatepliť fasádu domu je zlepšenie architektonického vzhľadu budovy. Zateplenie fasády znižuje cirkuláciu vzduchu, čo zapríčiňuje, že stena sa nestíha poriadne vysušiť. V póroch fasády sa udržuje voda, čo vytvára výborne podmienky pre riasy, machy a kolónie mikroorganizmov, ktoré znečisťujú fasády a časom ich dokážu úplne znehodnotiť. Čiže okrem estetického hľadiska znečistenie fasády môže viesť až k úplnému poškodeniu, kedy je treba fasádu opraviť alebo nanovo zatepliť, čo je vždy finančne veľmi náročné. Riešením je starať sa o fasádu vo forme pravidelného umývania. V technickej špecifikácii býva uvedené, že čistenie fasády treba vykonať raz za 3 až 8 rokov.

Pýtate sa, prečo je dôležité dať si vyčistiť fasádu?

Profesionálne čistenie povrchu fasády je nevyhnutnou súčasťou komplexnej správy akejkoľvek budovy. Profesionálnym čistením povrchu fasády dosiahnete zlepšenie estetiky, predĺžite jej životnosť, predídete finančne náročnej obnove povrchu fasády vo forme náteru novou fasádnou farbou a hlavne, zbavíte sa mikroorganizmov, ktoré negatívne vplývajú na všetkých obyvateľov domu.
Kedy je vhodný čas dať si vyčistiť fasádu? Čistenie fasády je možné realizovať prakticky kedykoľvek počas roka. V každom prípade je ale nutné brať ohľad na vonkajšie počasie, aby mal povrch fasády dostatok času, a tiež vhodné podmienky sa dostatočne presušiť.

Ako často je potrebné povrch fasády vyčistiť?

Potreba vyčistiť povrch fasády vzniká v momente, keď je na väčšine povrchu viditeľne znečistená. Z hľadiska životnosti fasády je vhodné čistiť jej povrch pravidelne, čím sa zníži riziko nenávratného poškodenia. Zároveň platí, že frekvencia čistenia fasády závisí od viacerých faktorov.
Medzi tie vonkajšie patria nadmorská výška, geografická poloha, prašnosť prostredia, hustota premávky, tieň, stromy a podobne. Hlavným faktorom je však kvalita zatepľovacieho systému a použitej fasádnej farby. Vo všeobecnosti platí, že čím menší je prestup tepla zvnútra budovy cez steny smerom von, tým menej sa povrch fasády prirodzene presušuje. Na základe týchto faktov môžu vznikať priaznivé podmienky pre rast machov, vzniku plesní alebo iných mikroorganizmov.

Je čistenie fasády časovo náročné?

Určite nie je. Tím profesionálov dokáže za optimálnych podmienok vyčistiť až 1 500 metrov štvorcových za týždeň. Ako prebieha takéto čistenie fasády? V prvom rade tím odborníkov pripraví okolie budovy aj samotnú budovu na čistenie fasády. Tým zabránia akémukoľvek poškodeniu budovy, okolia a hlavne majetku obyvateľov. Rovnako musia brať na zreteľ komfort a bezpečnosť všetkých obyvateľov. Obmedzia ich komfort len v miere nevyhnutnej na vykonanie čistiacich prác na fasáde domu.

Prečo umývať fasády?

Ako bolo už vyššie spomenuté, na fasádach domov sa rozmnožujú riasy, machy a lišajníky, ktoré sú výborným prostredím pre rozmnožovanie baktérií a mikroorganizmov. To znamená, že pri vetraní sa môžu dostať do interiéru a spôsobujú alergické ochorenia. Umývanie fasády teda nie je iba otázka vzhľadu vašej nehnuteľnosti, ale hlavne ide o ochranu vašich dýchacích ciest a vášho zdravia.
Pri umývaní fasád a striech sa používa chémia, ktorá si hravo poradí s organickým povlakom na povrchu a rýchlo ho vyhubí. Fasády je potrebné očistiť v pravidelných intervaloch, pretože znečistenie, ktoré sa tvorí na jej povrchu sa rozrastá hlboko do pórov fasády a tým pádom drasticky znehodnocuje jej vlastnosti. Častokrát sa zákazníci pýtajú, či to za rok nebude znovu také znečistené, ako to bolo predtým. Odpoveď znie nie, pretože po očistení sa aplikuje ochranná chémia, ktorá fasádu ochráni od nežiadúcich porastov a mikróbov na niekoľko rokov.

Aké sú kroky pri čistení fasády?

Prvý krok je očistenie fasády chemickým postrekom, druhý krok je tlakové čistenie fasády vysokotlakovým čističom, konkrétne vapkou a ako tretím krokom sa urobí impregnácia fasády, čo znamená nanesenie ochrannej chémie.
Čistiaci roztok sa nanáša výlučne kontaktnou technológiou, bez použitia vysokotlakových čističov. Roztok sa nanáša maliarskym valčekom, štetkou alebo štetcom. Následne sa podľa potreby očistia parapety a rámy okien. Povrch fasády sa po dôkladnom presušení dostane do dokonale čistého stavu, kedy je zbavený všetkých nečistôt.
Organické a atmosférické nečistoty vytvárajú na povrchu objektov povlak, na odstránenie ktorého voda nestačí, preto sa pri čistení fasád používajú špeciálne čistiace prípravky, ktoré sú určené na všetky typy fasád. Fasáda by sa mala čistiť každých 3 až 8 rokov podľa množstva exhalátov, prachu poletujúceho v ovzduší a stupňa znečistenia. Ak farba na fasáde, ktorá jediná chráni zatepľovací systém je už z väčšej miery napadnutá, stráca svoje ochranné vlastnosti a po vyčistení treba fasádu natrieť.

Prečo čistiť fasádu:

 • Splníte požiadavky normy STN EN 13499 – pravidelne čistenie zateplenej fasády
 • Predĺženie životnosti fasády
 • Vzhľad fasády – ako novej
 • Zbavíte sa biotických faktorov teda plesní, rias, machov, lišajníkov, húb a iných znečistení ako napríklad vtáčieho trusu alebo prachu, sadzí a smogu
 • Eliminujete riziko vzniku alergií, astmy a ochorenia dýchacích ciest

Príčiny poškodenia fasády:

 • Mikroorganizmy, ktoré uvoľňujú kyslé metabolity a spôsobujú degradáciu povrchu
 • Zadržiavanie vody a prienik rias cez štrbiny, ktoré spôsobujú hĺbkovú degradáciu
 • Uvoľňovanie alergénnych sporov a mykotoxínov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí
 • Riasy, ktorým k rýchlemu množeniu sa, stačí fotosyntéza a vlhkosť
 • Plesne, ktorým k rýchlemu množeniu sa, stačí zmes prachu a vlhkosti
Na fasáde sa každý deň usádza prach, smog a rôzne iné nečistoty a po istom čase je fasáda zanesená a špinavá. Celkový dojem z budovy teda nie je príjemný. Jednoduchým riešením, ako predísť zostarnutiu fasády budovy je čistenie fasády. Výskyt rias a plesní na fasáde zateplených objektov je prírodný proces a stretávame sa s ním všade okolo nás.
Všetko začína mikroorganizmami – baktériami, ktoré sa šíria vzduchom a sú schopné v krátkom čase zamoriť vonkajšie fasády, ako aj steny v interiéri. Pri vhodných podmienkach pre život sa začnú rýchlo rozmnožovať, vytvárať kolónie a živnú pôdu pre druhovo vyššie organizmy.
V dôsledku ich prítomnosti a pôsobenia dochádza k rýchlej degradácii fasád. Dochádza k tvorbe nepríjemného zápachu, uvoľňovaniu alergénnych spór a mykotoxínov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí. Zateplenie fasády znižuje cirkuláciu vzduchu a vo vlhkom prostredí s nedostatkom slnka nestíhajú steny poriadne preschnúť.
Čistenie fasád sa realizuje horolezeckou technikou, nielen z dôvodu finančnej výhody pre klienta – oproti lávkam alebo plošinám, ale hlavne vďaka tejto technike je pracovník úzko spätý s fasádou a dokáže dôkladne kopírovať objekt a najdôkladnejšie vykonávať čistiace úkony. Každá fasáda pod vplyvom rôznych faktorov stráca svoju pôvodnú farebnú sýtosť a krásu. Práve preto si občas vyžaduje údržbu v podobe vyčistenia, aby opäť mohla plniť svoju estetickú funkciu.

Čo znečisťuje fasádu?

Znečistenie fasády môže zapríčiniť viacero externých faktorov a nemusia nimi byť len počasie alebo poveternostné podmienky. Rovnako je dôležité vedieť, že fasády v mestách sú kvôli „rušnému životu" znečisťované viac, ako na dedine. Podľa pôvodu znečistenia sa lepšie určuje spôsob čistenia.

Zoznam najčastejších príčin:

 • Dym, smog, exhaláty z áut
 • Víriaci sa prach a blato
 • Poveternostné podmienky - UV žiarenie (blednutie fasády), vietor, dážď, sneh alebo kyslý dážď
 • Plesne, machy a lišajníky
 • Mechanické poškodenie – grafity

Prečo čistiť fasádu?

Na prvý pohľad vskutku jednoduchá otázka - fasádu čistíme, aby dobre vyzerala, logické. S týmto, samozrejme, súhlasíme. Fasáda by mala byť reprezentatívna a rôzne fľaky, nečistoty alebo plesne jej na kráse rozhodne nepridávajú. K estetike ja však potrebné pridať aj funkčné hľadisko.
Zateplené fasády znižujú cirkuláciu vzduchu a obzvlášť severná strana zvykne byť vlhká. Práve to je živná pôda pre plesne. Zanedbaním fasády sa plesne môžu dostať až do interiéru a znehodnotiť stavbu. Rôzne nečistoty a organizmy, ktoré sme vám už vymenovali, by mohli zhoršiť paropriepustnosť fasády a zhoršiť prúdenie vzduchu. Vo výsledku tak čistenie fasády prispieva k peknému vzhľadu vášho domova a v prípade predaja zvyšuje jeho atraktívnosť a hodnotu.

Čistenie fasád

Ako sme už vyššie načrtli, tak spôsob čistenia závisí od povahy nečistôt. Vo všeobecnosti sa využívajú tieto štyri techniky.
Vysokotlakové čistenie: Čistenie vysokým tlakom vody je asi najbežnejšou formou čistenia omietok. Využíva sa najmä pri blate, prachu alebo pavučinách. Tlak vody je však ozaj vysoký, a preto táto metóda nie je vhodná na mäkšie typy fasád. Prúd by mal smerovať aspoň zo vzdialenosti 15 centimetrov.
Čistenie rotačnou kefou a vodou: Ďalšou alternatívou je rotačná kefa s vodou, ktorá sa využíva aj pri zámkovej dlažbe. Výhodou je, že ide o šetrnejší spôsob čistenia bez rizika poškodenia fasády. Demineralizovaný chemický koncentrát na seba nadväzuje organické nečistoty a mastnotu dokáže čistiť do hĺbky. Vhodné aj na nečistoty spôsobené dymom a sadzami.
Pieskovanie: Ide o tlakový spôsob čistenia pieskom, ktorý je veľmi účinný najmä pri kamenných obkladoch. Vysoký tlak piesku však spôsobuje veľkú prašnosť a aj práve preto nie je táto metóda až tak rozšírená. Existujú ale varianty s vlhčeným pieskom, ktoré eliminujú prašnosť.
Suchý ľad: Použitie suchého ľadu je novinkou, ktorá je veľmi účinná a šetrná k fasáde, takže jeho obľúbenosť rastie. Na čistenie sa používa špeciálne zariadenie, ktoré strieka na stenu suchý ľad s teplotou -70 až -80 stupňov Celzia. Táto teplota vystaví nečistoty teplotnému šoku, poruší ich štruktúru a na odstránenie ich stačí už len „ofúkať“.

Čistenie fasád od rias a plesní

Špecifickým znečistením fasády sú riasy alebo huby, čiže škodlivé mikroorganizmy, ktoré si budujú kolónie. Týmto škodcom sa darí najmä pri zvýšenej vlhkosti, takže voda či dážď pozitívne prispievajú k ich rastu. Náchylné budú aj fasády domov, ktoré sa nachádzajú pri jazerách alebo potokoch a riekach.

Čistenie fasády domu - aká je cena?

Nie každý je zručný domáci majster a niektoré znečistenia, sa bohužiaľ, nedajú vyriešiť svojpomocne. V takýchto prípadoch je dobré neriskovať a radšej sa obrátiť na profesionálov. Ako je to už dnes zvykom, tak ponuka firiem a odborníkov je určite široká aj vo vašom okolí.
Výber by ste mali vykonať na základe recenzií - slušné firmy by mali mať webstránku s hodnoteniami od zákazníkov. Nemenej dôležitým faktorom je cena, ktorá sa odvíja hlavne od veľkosti plochy čistenia, ale tiež od veku fasády alebo výšky, v ktorej sa bude čistiť. Ceny začínajú cca na 2,50 eur za meter štvorcový, až po 8 eur za meter štvorcový, a viac.

Aké sú naše výhody oproti konkurencii?

 • cena – používame horolezeckú techniku alebo plošinu čo je mnohonásobne lacnejšie ako iné firmy, ktoré používajú prenajaté lešenie
 • priateľský prístup – na stretnutiach s klientami komunikujeme otvorene a priateľsky, čo v spojení s dobrou cenou väčšinou býva výhrou pre obe zúčastnené strany
 • neberieme zálohy (väčšinou) a zákazník zaplatí až keď je práca hotová
 • rýchlosť - máme kapacitu umyť 1 500 metrov štvorcových plochy týždenne
 • foto – pred a po čistení
O domy je potrebné sa starať aj zvonku, nie len zvnútra. Nehnuteľnosti si tak, ako všetko ostatné, vyžadujú pravidelnú údržbu a čistenie.

Partneri

Firmy, s ktorými sa podieľame na úspechu

Kontaktujte nás

a vyžiadajte si cenovú ponuku

Kontaktné údaje

Martin Lagin
+421 948 405 802
martin.lagin@vo-vyskach.sk